Raná tvorba

Prvotiny olejomaľby na dreve

Maľby, ktoré vznikli v skoršom období a inou technikou.